Φωτογραφία 10

​Φτύνω το παρελθόν. 

Φτύνω στο παρελθόν.

Αυτό που λείπει από την ιστορία δεν είναι ότι δεν γεννήθηκε ακόμα είναι ότι ο εχθρός διατηρήθηκε νικηφόρα στην εικόνα του. 

Την επόμενη φορά θα κερδηθεί και η εικόνα όσο και η ιστορία

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s