Φωτογραφία 5

Η ποίηση είναι συνυφασμένη με την δύναμη της κίνησης της ύλης. Η βίαιη τριβή είναι η ποίηση. Καμιά φορά μιλάει έξω, αυτό είναι μουσική. Μην τα βάζετε με τους ποιητές. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s