Η επιχείρηση “υγεία” is completed 

Ο Οργανισμός Δημόσιων Νοσηλευτηρίων που αναμένεται να δημιουργηθεί συνιστά το επιστέγασμα της ιδιωτικοποίησης της υγείας του κυπριακού λαού

Αυτός ο υποτιθέμενος “οργανισμός δημοσίου δικαίου, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημόσιων νοσηλευτηρίων και των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία καθώς και την ευθύνη για την εφαρμογή της διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας στα δημόσια νοσηλευτήρια“. Με άλλα λόγια ο οργανισμος θα έχει την αυτονομία να επιχειρηματικοποιεί τις υπηρεσίες της υγείας με σκοπό από την μια το κέρδος της επιχείρησης και από την άλλη τις όποιες περικοπές κρίνονται αναγκαίες για τον ίδιο σκοπό. 

Ο προσανατολισμός που θα έχει φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από το ότι”ο οργανισμός θα μπορεί να αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες συναφείς με τις υπηρεσίες υγείας με σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερο και πιο προσοδοφόρο τρόπο εκμετάλλευσης της περιουσίας που του ανήκει” όπως επίσης και από το ότι “ο Οργανισμός θα έχει την ευθύνη αυτόνομης εξασφάλισης και διαχείρισης των εσόδων και εξόδων“.

Ο Οργανισμός Δημόσιων Νοσηλευτηρίων με άλλα λόγια θα απαρτίζεται από μια ομάδα μάνατζερ που θα αποφασίζουν τις διοικητικές και οικονομικές πολιτικές ούτως ώστε η κερδοφορία να είναι η πρωταρχική προτεραιότητα. Ως εκ τούτου οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι, όπως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι καθαρίστριες και γενικά τα άτομα που επηρεάζονται από την ασφάλεια του τομέα της δημόσιας υγείας, θα βρεθούν αντιμέτωποι μπροστά σε ένα οργανισμό επιχειρηματικών συμβούλων υγείας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s