Φωτογραφία 14

Ξεχάστηκε η σκέψη στην αναποφάσιστη φαντασία ενός πολιτισμού που η εκμετάλλευση πιθανολογείται ως θεραπεία. 

Το να μιλάει ο άνθρωπος δεν φτάνει, χρειάζεται να σωπάσει. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s