Φωτογραφία 3

​Με την θεωρία της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας δεν μπορεί να υπάρξει καμιά αιμορραγία στο σύστημα. 

Μια τέτοιου είδους πυραμίδα χαρακτηρίζεται από την ρομποτική της ιδιότητα και λειτουργία να διασφαλίζει ακόμα και στην πιο σκληρή διαλεκτική κριτική την αφηρημένη ουσιοκρατική μυσταγωγία της.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s