Φωτογραφία 1

​Για την καριέρα μπορώ να γίνω και μαλάκας. Ένας μαλάκας όμως που θα έχει χίλιους δύο λόγους γιατί έγινα μαλάκας. 

Συνεπώς, θα είμαι ένας μαλάκας με περικεφαλαία.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s