ΝΑΤΟ: έργο πολιτισμού

​Το ΝΑΤΟ – ο ιμπεριαλισμός με άλλα λόγια – ως αισθητικό λειτουργικό σύστημα θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί με τα χαρακτηριστικά:

1. της ιδιαίτερης αρχής της έκπληξης

2. της αμεσότητας στον χρόνο 

3. της εκλεκτικότητας της στιγμής

4. της παραγωγής της συγκινητικής φόρμας

5. της αναπαραστασιακής επανάληψης

6. του συμφραζόμενου ως η μοναδική εμπειρία

7. της κυριαρχίας της μη καταβολής της αλήθειας

8. της ελιτιστικής παραδοχής της εποχής

9. της ιεραρχικής τάξης του ωραίου

10. της απόλαυσης του χαοτικού επέκεινα

11. της εφημερεύουσας αποκαλυπτικότητας

και τέλος της μεγαλειώδους προσθετικής παραπλανητικότητας.

Το ΝΑΤΟ ως έργο τέχνης, ως πολιτική εγγύηση, ως υπαρξιακή ενότητα, ως κυριαρχική δύναμη της λογικής. Το ΝΑΤΟ ως το έργο του πολιτισμού της ανθρωπότητας. Η λογική της εξουσίας που έμεινε τρομοκρατία και ιμπεριαλισμός και βέθηκε στην ιστορική εποχή της τρομοκρατικής εξιλέωσης. 

Αν μιλάμε για το ΝΑΤΟ τότε θα πρέπει να έχουμε κατά νου οτιδήποτε αντί-ΝΑΤΟϊκό πρέπει να συμπεριλαμβάνει το πολιτικό εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την δημοκρατικοποίηση των κεφαλαίων της. 

Η πολιτική δυτική σκέψη φτάνει στο απόγειο της κυριαρχίας της προόδου με την καθεστωτική ΝΑΤΟποίηση του πλανήτη για μια ασφαλέστερη ιμπεριαλιστική διεθνοποίηση κάτω από την σκιά των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που ηγούνται της συμμαχίας. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s