Νυχτολόγιο 3

​Τι δεν είναι η ενότητα των αντιθέτων

Η διαλεκτική ενότητα των αντιθέτων δεν μπορεί να καταδειχθεί με καμιά χρωματοληπτική απόχρωση. Δεν μπορεί, γιατί ακριβώς η διαλεκτική σύνθεση των αντιθέτων δεν έγκειται σε καμιά προσθετική εξίσωση και σίγουρα σε καμιά ανακύκλωση

Με άλλα λόγια, δεν είναι δυο ή περισσότερα πράγματα που συνθέτουν το ενιαίο ένα. Η ενότητα δεν έγκειται ούτε σε πάντρεμα υλικών, ούτε σε καμιά αποδοχή. 

Δεν χαρακτηρίζεται από καμιά συγκατάθεση ή συγκατοίκηση. Δεν είναι ούτε η ειρηνική συνύπαρξη αλλά ούτε η πολεμική βαρβαρότητα. Τα αντίθετα δεν υπάρχουν ως ενότητα σμίξης ούτε ως σημείο στίξης

Η ενότητα των αντιθέτων δεν είναι αρμονία, δεν είναι καθαρότητα και δεν είναι ένα αφηρημένο διάνυσμα. Η ενότητα των αντιθέτων δεν είναι μυστηριακό νεφέλωμα ένωσης ψυχών ούτε και σωμάτων. Δεν είναι το παράγωγο καμιάς πολιτικής, αισθητικής, ιστορικής και ερωτικής συνεύρεσης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s