Φύση μου, βαρβαρότητά μου!

Διερωτάται το μορφωμένο πολιτισμένο δυτικό υποκείμενο, πως κατάφερε ο άνθρωπος να επιτρέψει αυτό το τέρας του φασισμού να κάνει την βαρβαρότητα φύση του.

Με τις ίδιες πολιτισμένες απορίες καταφέρνουμε να διατηρούμε την βαρβαρότητα. Με αυτόν τον τρόπο απαντάται το ερώτημα πως η βαρβαρότητα τότε κυρίευσε την ανθρωπότητα. Ότι ήταν μάλλον ιστορικά αναγκαίο και εν τέλει η φύση του ανθρώπου είχε παρεκτραπεί.

Είμαστε τα μεταπολεμικά κτήνοι του Δυτικού πολιτισμού οι οποίοι έχουμε αποκτήσει τα ιστορικά βιωματικά εφόδια ν’ αντέχουμε όχι απλά την ιδέα της βαρβαρότητας αλλά να μας είναι αναγκαία η πραγματικότητά της.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s