Απολαμβάνω άρα χάθηκες

Το αστραπιαίο της φωνής της λαϊκής απόγνωσης γίνεται το μέσο της μικροαστικής αντίληψης στο ν’ αντέχει τελικά την ίδια την κραυγή της απόγνωσης. 

Η ίδια η κραυγή μεταφράζεται από το μικροαστικό αποπολιτικοποιημένο ερμηνευτικό εργαλείο ως η απολαυστική της ανυπαρξίας. Η πραγματολογική επιβεβαίωση ότι υπάρχει η δυναμική να βιώσουμε ως θεατές της πραγματικότητας την κραυγή της αποξένωσης και της απραξίας στο άλλο, είτε ακόμα και από το ίδιο, εντός της πραγματικότητας, γίνεται το μαρτυρικό φαντασιακό μιας επιβράβευσης ή ακόμα μιας θείας κοινωνίας ενός μεταμοντέρνου: υπάρχω άρα αρκεί που απολαμβάνω. Το ν’ απολαμβάνουμε μια πραγματική κραυγή νομιμοποιεί την πρόσβαση στο δελτίο της καταγραφής μας στην ιστορική συνέχεια αλλά όχι όταν είμαστε οι φορείς της κραυγής.

Αυτό το ιστορικό κενό είναι που ψάχνει η απολαυστική της θεατρικής νομιμότητας μιας πραγματικότητας που δεν αγκαλιάζεται από την χειραφετιτική αλήθεια ενός άλλου είδους ύπαρξης. Καταγράφω δηλαδή το βίωμά μου στον ιστορικό χρόνο μόνο ως μια σκηνική παρουσία ή στη καλύτερη περίπτωση μια δραματολογική οπτασία. 

Αυτή είναι η καπιταλιστική υπαρξιστική κουλτούρα του θαύματος που λέγεται υπάρχω γιατί έχω κέρδος και του έχω κέρδος άρα υπάρχω. Απολαμβάνω με άλλα λόγια την ικανότητά μου να ξεγελώ την ιστορία ώστε να μην με λαμβάνει στα σοβαρά και να καταφέρνω να χάνομαι στους φοβησμένους εφιάλτες της. Κάπως αμήχανα θα προσλάμβανε η πανουργία του Λόγου την συναισθηματική κυριαρχία του υποκειμενικού δυνάστη.

Η απόλαυση του να μην υπάρχω με στην κραυγή του κόσμου αναμετριέται με το πάθος της ίδιας της κραυγής που φωνάζει για την θέση της ως οδηγητή της ιστορίας.

Η ανάλυση, η ερμηνεία, η εξήγηση, η ομιλία και η θεωρία, η κατανόηση ακόμα κυριαρχεί πάνω στην πράξη μια πράξη που συνεχίζει να ασφυκτιά στον θεωρητικό λαβύρινθο του κυρίαρχου που απλά πραγματώνεται με μια λογιστική βοήθεια.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s