Χαμογελάμε

Η ανυπαρξία είναι στο αίμα μου. Είμαι και αιμοδότης.

Χαμογελάμε.

Καμιά φορά πεινάω και δεν βρίσκω το μάγειρα της σκέψης.

Κλαίει κάτω στο δρόμο μια νυφίτσα γιατί η διαγωγή της σφραγίστηκε ως λάθος. Βγήκε στον πολιτισμό από τα μπουντρούμια της παραγωγής να δει πως πήγανε οι κόποι της.

Η ανυπαρξία είναι το αίμα μου. Χρειάζομαι αίμα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s