Η φιλοσοφία του διευθυντηρίου και το ΑΚΕΛ

Ο Νεοκλής Συλικιώτης ισχυρίζεται με το άρθρο του: Δεν είναι κρίση προσφύγων. Είναι τα

αποτελέσματα συγκεκριμένων πολιτικών τα εξής:
“Αναμένουμε λοιπόν από την ΕΕ να πάψει να ενισχύει τις δυνάμεις καταστολής και το τοίχος στα σύνορα που κάνει την Ευρώπη φρούριο, και να αρχίσει να προωθεί άμεσα πολιτικές για έμπρακτη στήριξη των χωρών της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής. Η ΕΕ έχει χρέος να ενισχύσει την ανθρωπιστική της βοήθεια, τις δυνάμεις διάσωσης των ανθρώπων αλλά ταυτόχρονα να συμβάλλει στην προώθηση αναπτυξιακών πολιτικών στις χώρες των μεταναστών καθώς και να στηρίξει τα κράτη που συνορεύουν με τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Για να γίνει όμως αυτό απαιτείται πρώτα να αλλάξει η φιλοσοφία του διευθυντηρίου των Βρυξελλών και των χωρών του Βορρά…”

Παρατηρήσεις:

1. Το ΑΚΕΛ αναμένει την απροσδιόριστη έμπρακτη στήριξη από το κεφάλαιο της ΕΕ στις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Με άλλα λόγια  η αριστερά νέες δυνάμεις με την φωνή Συλικιώτη περιμένει τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής να στηρίξει την Αφρική και την Ασία.

2. Το ΑΚΕΛ με την πυγμή του Συλικιώτη νομίζει ότι το ευρωενωσιακό κεφάλαιο στο ανώτατό του στάδιο, δηλαδή ως ιμπεριαλισμός, έχει χρέος να ενισχύσει την ανθρωπιστική του βοήθεια στον κόσμο. Η εναλλακτική του ιμπεριαλισμού για τον φιλελεύθερο αριστερό λέγεται ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης το χρέος σε αυτή την περίπτωση από που προκύπτει; Με τέτοια ΕΕ από που πηγάζει όποιο χρέος αλλυλεγγύης; Μήπως από τα σαλόνια των Βρυξελλών;

3. Το ΑΚΕΛ επιθυμεί το ευρωενωσιακό κεφάλαιο να συμβάλει στην προώθηση αναπτυξιακών πολιτικών. Η κυπριακή αριστερά των νέων δυνάμεων με άλλα λόγια δεν επιθυμεί νατοϊκές εγγυήσεις αλλά ιμπεριαλιστικές αναπτυξιακές πολιτικές σε Ασία και Αφρική.

4. Το ΑΚΕΛ όμως, από το στόμα του Συλικιώτη, έχει την εντύπωση ότι για να γίνει η σωστή ιμπεριαλιστική προώθηση της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής πολιτικής “απαιτείται πρώτα να αλλάξει η φιλοσοφία του διευθυντηρίου των Βρυξελλών και των χωρών του Βορρά…”. Αν το πρόβλημα είναι απλά η φιλοσοφία του διευθυντηρίου, δηλαδή με άλλα λόγια τα πρόσωπα, γιατί δεν μας λέει κάποιος από την αριστερά νέες δυνάμεις πώς λέγεται αυτή η φιλοσοφία που πρέπει να αλλάξει αλλά επίσης να μας διαφωτίσει και για τον τρόπο της αλλαγής;

5. Κύριε Συλικιώτη, αφού με την φωνή σας εκφράζεται και την αριστερά νέες δυνάμεις, όσο και το λαό που λέτε ότι αντιπροσωπεύετε, τότε το μόνο που έμεινε να λεχθεί από μας είναι:

Σκασμός!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s