Ένα σχόλιο, ένας άλλος κόσμος

Από τα πάμπολλα σχόλια που από μόνα τους μπορούν να σταθούν έτσι από μόνα τους να κοιτάνε ένα ορίζοντα που περιμένει να κλείσει το μάτι σε μια πουτάνα αιωνιότητα:

 

“Η μοναδική προϋπόθεση για να αγωνίζεσαι είναι ότι δεν μπορείς και δεν δικαιούσαι να κάνεις αλλιώς. Τίποτε άλλο. Όποιος λέει ότι “αγωνίζεται” μόνο αν έχει λογικές πιθανότητες να πετύχει, ότι για να αγωνιστείς πρέπει να έχεις εγγυήσεις, δεν είναι αγωνιστής. Είναι φυγόπονος και σπεκουλαδόρος.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s