ΑΚΕΛ, ΚΚΕ και κομμουνιστικό λεξιλόγιο

008_krantz_jim_002

Είναι ενδιαφέρον να καταδειχθεί μια λεξιλογική ανάλυση των καταστατικών και των προγραμματικών θέσεων των κομμουνιστικών κομμάτων της Κύπρου και της Ελλάδας (ΑΚΕΛ και ΚΚΕ αντίστοιχα). Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται από τα δύο κομμουνιστικά κόμματα διαφέρουν στην συχνότητα των συγκεκριμένων λέξεων που πηγάζουν από την έμπρακτη ταξική σύγκρουση, τους ταξικούς αγώνες και την προλεταρικαή διαπαιδαγώγηση του κάθε κόμματος.

ΚΚΕ (καταστατικό του κόμματος)
▪    την λέξη “κομμουν -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 12 αναφορές
▪    την λέξη “σοσιαλισ -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 9 αναφορές
▪    την λέξη “δημοκρατι -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 10 αναφορές
▪    την λέξη  “τάξ -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 18 αναφορές
▪    την λέξη “προλεταρ -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 4 αναφορές
▪    την λέξη “οπορτουνισ -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 1 αναφορές
▪    την λέξη “πάλη” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 9 αναφορές
▪    την λέξη “αλληλεγγύη” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 2 αναφορές
▪    την λέξη “καποταλισ -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 5 αναφορές
▪    την λέξη “παραγωγή” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 5 αναφορές
▪    την λέξη “πατρίδα” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 0 αναφορές
▪    την λέξη “εθνικ” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 0 αναφορές
▪    την λέξη “Ιμπεριαλισ -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 0 αναφορές

KKE (Το πρόγραμμα του 19ου Συνεδρίου του ΚΚΕ)
▪    την λέξη “κομμουν -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 52 αναφορές
▪    την λέξη “σοσιαλισ -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 81 αναφορές
▪    την λέξη “δημοκρατι -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 2 αναφορές
▪    την λέξη  “τάξ -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 43 αναφορές
▪    την λέξη “προλεταρια -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 9 αναφορές
▪    την λέξη “οπορτουνισ -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 6 αναφορές
▪    την λέξη “πάλη” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 25 αναφορές
▪    την λέξη “αλληλεγγύη” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 2 αναφορές
▪    την λέξη “καποταλισ -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 52 αναφορές
▪    την λέξη “παραγωγή” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 133 αναφορές
▪    την λέξη “πατρίδα” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 0 αναφορές
▪    την λέξη “Ιμπεριαλισ -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 27 αναφορές

ΑΚΕΛ (καταστατικό του κόμματος)
▪    την λέξη “κομμουν -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 0 αναφορές
▪    την λέξη “σοσιαλισ -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 4 αναφορές
▪    την λέξη “δημοκρατι -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 17 αναφορές
▪    την λέξη “τάξ -” στο καταστατικό του κόμματος αναφέρεται 5 φορές
▪    την λέξη “προλεταρ -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 0 αναφορές
▪    την λέξη “οπορτουνισ -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 0 αναφορές
▪    την λέξη “πάλη” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 3 αναφορές
▪    την λέξη “αλληλεγγύη” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 2 αναφορές
▪    την λέξη “καποταλισ -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 0 αναφορές
▪    την λέξη “παραγωγή” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 0 αναφορές
▪    την λέξη “πατρίδα” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 1 αναφορές
▪    την λέξη “Ιμπεριαλισ -” στο καταστατικό του κόμματος βρίσκει κανείς 5 αναφορές
ΑΚΕΛ (Θέσεις της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ προς το Προγραμματικό Συνέδριο του ΑΚΕΛ)
▪    την λέξη “κομμουν -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 7 αναφορές
▪    την λέξη “σοσιαλισ -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 12 αναφορές
▪    την λέξη “δημοκρατι -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 8 αναφορές
▪    την λέξη  “τάξ -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 13 αναφορές
▪    την λέξη “προλεταρια -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 0 αναφορές
▪    την λέξη “οπορτουνισ -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 0 αναφορές
▪    την λέξη “πάλη” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 8 αναφορές
▪    την λέξη “αλληλεγγύη” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 2 αναφορές
▪    την λέξη “καποταλισ -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 28 αναφορές
▪    την λέξη “παραγωγή” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 11 αναφορές
▪    την λέξη “πατρίδα” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 7 αναφορές
▪    την λέξη “Ιμπεριαλισ -” στο πρόγραμμα του κόμματος βρίσκει κανείς 6 αναφορές

Το συμπέρασμα δεν μπορεί είναι μια στείρα και αντιδιαλεκτική σύγκριση των δύο κομμάτων αφού δεν μπορούμε ν΄ αφήνουμε στο περιθώριο τις όποιες ιστορικοκοινωνικές και πολιτικοοικονομικές διαμέτρους κάθε χώρας. Ο σκοπός όμως είναι να καταδειχθεί ότι στην περίπτωση της Κύπρου (ΑΚΕΛ) υπάρχει καθαρά μια μετατόπιση της ανάγκης για διαπαιδαγώγηση της κομμουνιστικής ιδεολογίας αλλά και της ταξικής συνείδησης. Όταν στο προγραμμα και στο καταστατικό του κόμματος απουσιάζουν παντελώς λέξεις φορτισμένες από την ταξική σύγκρουση και επαναστατικότητα τότε αναγκαστικά δημιουργούνται προβλήματα. Από την μια τα νέα στελέχη, μέλη, φίλοι και υποστηριχτές του κόμματος διαπαιδαγωγούνται με την απουσία ουσιαστικών λεξικολογικών αναφορών που εν τέλει δημιουργεί εννοιολογικά, φιλοσοφικά, πολιτικά και οργανωτικά προβλήματα. Από την άλλη η απουσία της αναφοράς μιας ταξικής πολιτικής έκφρασης στον δημόσιο λόγο αφήνει τον λαό στην πολιτική άγνοια, στην μη οργάνωση και την απουσία ταξικών αγώνων. Η υπερταξική ενότητα εντός των καπιταλιστικών σχέσων είναι πιο οικεία στα κοινωνικά στρώματα με εκφράσεις τύπου “ενότητα της ευρώπης”, “η ευρώπη των λαών”, “η εθνική ενότητα”, “ο λαός να ενωθεί για  ένα σκοπό” και άλλες υπερταξικές, εθνικές και φυλετικές ενότητες. Είναι σημαντική η πολιτική γλώσσα που χρησιμοποιείται από ένα κομμουνιστικό κόμμα όχι γιατί χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο λεξιλόγιο στο δημόσιο λόγο σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι υπερσπίζεται έμπρακτα αυτό το οποίο λέει. Αντιθέτως, το κομμουνιστικό κόμμα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο λεξιλόγιο με την επίγνωση ότι ανα πάσα στιγμή είναι εκτεθειμένο στην κριτική σε σχέση με το τι λέει και τι πράττει. Επίσης για ένα κομμουνιστικό κόμμα το λεξιλογικό κομμάτι είναι βασικό και ουσιαστικό μέρος της ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να δίνει περιεχόμενο στους αγώνες του και να οργανώνεται ταξικά. Δεν είναι λοιπόν και τόσο περίεργο που το ΑΚΕΛ δεν χρησιμοποιεί καθόλου στον δημόσιο διάλογο λεξιλόγιο φορτισμένο με την ταξική σύγκρουση, την ταξική πάλη και την διαπαιδαγώγηση της κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας. Αν υποθέσουμε ότι το ΑΚΕΛ αρχίζει αύριο μια λεξικολογική στροφή κομμουνιστικών όρων στο δημόσιο διαλόγο το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν μια αντίφαση θεωρίας και πράξης η οποία θα πυροδοτούσε την άμεση αποσύνθεση και αποδιάρθρωση των πολιτικών δομών του κόμματος.

(Φωτογραφία: Antonín Kratochvíl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s