Τι σημαίνει διαλεκτική μέθοδος;

170px-Nurse_Battleship_Potemkin

               Still from Battleship Potemkin, Sergei Eisenstein, (1925)

“Τι σημαίνει διαλεχτική μέθοδος; Λένε οτι η κοινωνική ζωή βρίσκεται σε κατάσταση αδιάκοπης κίνησης και ανάπτυξης. Και είναι σωστό: τη ζωή δεν πρέπει να τη θεωρούμε σαν κάτι το αμετάβλητο και κοκαλιασμένο, η ζωή ποτέ δε μένει στο ίδιο σημείο, βρίσκεται σε αέναη κίνηση, σε αέναο προτσές καταστροφής και δημιουργίας. Γι’ αυτό στη ζωή υπάρχει πάντα κάτι το νέο και κάτι το παλιό, κείνο που αναπτύσσεται και κείνο που πεθαίνει, το επαναστατικό και το αντεπαναστατικό. (…) Από δώ βγήκε και η γνωστή θέση της διαλεχτικής: κείνο που πραγματικά υπάρχει, δηλαδή κείνο που αναπτύσσεται μέρα με τη μέρα, είναι λογικό και κείνο που αποσυντίθεται μέρα με τη μέρα είναι παράλογο, και συνεπώς δε θα αποφύγει την καταστροφή.”

Ι.Β. ΣΤΑΛΙΝ, ΑΠΑΝΤΑ, ΤΟΜΟΣ 1 1901-1907, Εκδοτικό της Κεντρικής του ΚΚΕ, 1952, (σελ. 326-28).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s