Τα “κόμματα της εργατικής τάξης”

CRI_207600

Molodaia gvardiia. Leninu, Gustav Klutsis, Aleksandr Rodchenko, Sergei Sen’kin, 1924.

 

“Τα ταξικά συνδικάτα και τα μαρξιστικά κόμματα μετατράπηκαν σταδιακά σε σταθερά εσωτερικά δεδομένα της πολιτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης σφαίρας του κοινοβουλευτισμού. Από μια κοινωνική οπτική γωνία, θα μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για «κόμματα της εργατικής τάξης», ως ιδιότυπο κράμα αδιατάρακτης θεσμικής ομοιοστασίας και σχετικής ετεροδοξίας, σε θέση αναμονής όσο επίσης και σε θέση ήπιας διαχείρισης, ως μεικτές μορφές του απόμακρου της επαναστατικής Ιδέας και της εγγύτητας προς μια αντιπολιτευτική δραστηριότητα.”

Alain Badiou, Η πολιτική και η λογική του συμβάντος, Εκδόσεις Πατάκης, 2008 (σελ.32).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s