Η ιστορία δεν κάνει τίποτε…

CRI_73967

                                                    The Man with the Movie Camera, Dziga Vertov, 1929.

“Η ιστορία δεν κάνει τίποτε, «δεν κατέχει κανέναν απέραντο πλούτο», «δεν πολεμάει σε καμιά μάχη»! Δεν είναι η «ιστορία», αλλά ακριβώς ο άνθρωπος, ο πραγματικός, ο ζωντανός άνθρωπος — να ποιός τα κάνει όλα αυτά, ποιός τα κατέχει όλα και αγωνίζεται για όλα. Η «ιστορία» δεν είναι κάποια ιδιαίτερη προσωπικότητα, που χρησιμοποιεί τον άνθρωπο σαν μέσο για την επίτευξη των δικών της σκοπών. Η ιστορία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δραστηριότητα του άνθρωπου που επιδιώκει δικούς της σκοπούς.”

Λένιν, Άπαντα Τόμος 29, Φιλοσοφικά Τετράδια, Σύγχρονη Εποχή, 1977 (σελ. 22-23).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s