Πολιτική Υγεία

CRI_211122

                                                   Worker’s Hands, Tina Modotti, 1927

“Ποια υποτι­θέμενη πολιτική υγεία προβαίνει άραγε στη διάγνωση της σοβιετικής παθολογίας;”

Alain Badiou, Η πολιτική και η λογική του συμβάντος, Εκδόσεις Πατάκης, 2008 (σελ.34).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s